Vill du ha offert eller att göra en intresseanmälan?

Takskottning

Det är av största vikt att den som utför snöskottning av tak har den kompetens och de resurser som arbetet kräver. Vi på Nobicore Plåt AB har det som krävs! Vår personal är utbildad i att skotta snö säkert och vi har utrustningen för att lösa uppdraget på ett tryggt sätt både för dig, ditt tak och din omgivning. Vi kan därför erbjuda säkra snöskottningstjänster.

Säkra snöskottningstjänster

Alla fastighetsägare bör inför varje vinter se över sina takskyddsanordningar för att snöskottningen skall kunna ske riskfritt och kostnadseffektivt. Anordningarna bör vara ändamålsenliga och följa gällande bygglagstiftning.