Vill du ha offert eller att göra en intresseanmälan?

ROT-avdrag för till- och ombyggnad

Rot-avdraget ger dig som privatperson 30% i skattereduktion på arbetskostnaden vid reparation, underhåll, om- och tillbyggnad. Det totala avdraget per person och år uppgår till max 50 000kr. Det är vi som utfört arbetet som ansöker om avdraget hos skatteverket. Det är dock upp till kunden att själv hålla koll på hur mycket skattereduktion som är möjligt att nyttja.

Mer finns att läsa på skatteverkets hemsida: www.skv.se